15 februar 2011

Mandalas


"Ordet mandala betyder cirkel på sanskrit. Mandalaformen er en cirkel med et centrum - en universel form, der symboliserer helhed. Mandalas findes overalt omkring os: i blomsten, frugten, træet, edderkoppen og dens spind, vort øje, jordklodens form - cirkler med centrum findes fra den mindste lille celle i vor krop til de største galakser."


"Mandalaen findes i kunst og symboler gennem alle tider og er et af de ældste tegn i menneskehedens historie. Mandalasymboler har været set i hele verden - hos de tidlige aboriginals i Australien og i Ægyptens gudebilleder. I Inka-riget blev byer opbygget cirkulært ud fra centrum, hvilket også afspejledes i solkongernes byplanlægning. De nordamerikanske indianere har indskrevet hele deres livsforståelse i det mandalistiske solhjul."


"Hinduismen anvender også Mandalas i forbindelse med meditation. Fra buddhismen kendes både sandmandalaer og malede Mandalaer. Munke bruger 2-3 uger på at konstruere farvestrålende Mandalaer i sand, hvorefter alt samles sammen og kastes i havet for at frigive energi til resten af verden. Den malede Mandala ophænges i klostre, helligdomme og private hjem."


"I Islam har Mandalaen fået stor udbredelse som dekorationselement, og den indgår i talrige mønstre. I kristendommen ser man Mandalaen i bl.a. katedralernes storslående rosenvinduer. I den tidlige middelalder ses mange kristne Mandalaer, hvor Kristus er den centrale figur i midten, og de fire evangelister eller deres symboler er i hver sit hjørne."


" Den schweiziske læge og psykoanalytiker Carl Gustav Jung (1875-1961) opdagede, udviklede og synliggjorde Mandalaen i psykologisk sammenhæng i Vesten. Jung malede sin første Mandala i 1916 og malede derefter én hvor morgen livslangt. Han brugte Mandalaen som udgangspunkt for at forstå sit eget sind. I sit patientarbejde anvendte han Mandalategning som led i det analytiske arbejde."


"I Frankrig har man gennem neuropædagogisk forskning påvist, at farvelægning af Mandalas skaber afslapning og koncentration på linie med det, man kan opnå med f.eks. åndedrætsøvelser eller meditative afspændingsøvelser."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar